Proiecte 2003

 

Home
Up

 

 

 

 

2003

 

bullet

Proiect 1 "Fortificarea serviciilor sociale prin dezvoltare comunitară şi metode participative"

bullet

Proiect 2  "Centru de Resurse Comunitar cu acces la internet"

 

Sumarul proiectelor:

 

"Fortificarea serviciilor sociale prin dezvoltare comunitară şi metode participative"

 

Suma totală a proiectului 16,760.00 USD a fost co-finanţată de:

Fundaţia Eurasia - 12,358$

ONG ISR şi contribuţia comunităţilor – 4,402$

Perioada de implementare - iunie 2003 – martie 2004

Proiectul a aparut ca un rezultat al unui studiu preliminar, organizat de ONG Iniţiativa Social-rurală, organizaţie non profit, membru al Alianţei ONG din sfera socială. Studiul a arătat că criza economică şi socială are un impact direct şi dureros în special, în comunele din zona rurală. Structurele de Stat încearcă să soluţioneze multiplele probleme, dar situaţia rămâne grea. Insuficienţa rurselor financiare, capacităţile manageriale slabe nu permit structurilor de Stat să soluţioneze, cel putin, problemele celor mai sărace pături ale populaţiei.

Scopul proiectului este fortificare serviciilor sociale în zona rurală a Republicii Moldova, prin intermediul Organizaţiilor Comunitare Locale (OCL), antrenate pe parcursul unor activităţi practice, prin metode participative.

Obiective:

bullet

Stabilirea unor relaţii de cooperare şi ajutor reciproc în comună, în cadrul unor activităţi  locale concrete, ce ţin de asistenţa socială a persoanelor vulnerabile.

bullet

Training-ul facilitatorilor  pentru a asigura un efect multiplicativ şi durabilitatea proiectului.

bullet

Suport logistic şi operaţional pentru Organizaţiile Comunitare Locale (OCL) prin transfer de cunoştinţe în domeniul dezvoltării comunitare şi ajutor în cautarea de resurse (fundraising) locale şi internaţionale.

bullet

Stabilirea unui parteneriat între OCL şi primăriile din satele: Carabetovca, Iordanovca (Judeţul Lăpuşna, sector Basarabeasca), satele Satul Nou şi Suric (Cimislia), satele Bardar şi Pojoreni (Judeţul Chisinau, sector Ialoveni)

Realizări:

În perioada de 10 luni a proiectului au fost efectuate toate activităţile programate:

 

bullet

Au fost editate materialele didactice (broşura „Metode participative” şi raportul final), au fost multiplicate  documentele normative şi lecţiile consultanţilor la traininguri şi seminare. 

bullet

Două training-uri ai formatorilor în metode participative. Rezultatul principal este transferul de cunoştinţe, „know-how” de către ONG „Iniţiativa social-rurală" formatorilor locali. Participanţii s-au  familiarizat cu legislaţia despre asociaţiile obşteşti, metode de monitorizare a sărăciei şi oferire a serviciilor sociale categoriilor vulnerabile ale populaţiei. Viitorii facilitatori ai activităţilor comunitare din şase comunităţi au ascultat lecţii şi au discutat metodele practice de lucru cu consultanţii invitaţi. Training-urile au contribuit la înţelegerea faptului că găsirea de sine stătătore a soluţiilor problemelor proprii este o cale reală şi realizabilă într-o societate democratică. Deci, ei trebuie să-şi schimbe mentalitatea şi să aibă grijă de mediul social propriu, să participe la elaborarea deciziilor, ce îi afectează.   Fiecare partcipant a învăţat să compună un plan de dezvoltare comunitară, a primit căte un set de materiale de lucru, din cadrul seminarelor şi o broşura elaborată de ONG ISR, cu descrierea metodelor participative. 

bullet

Acivităţi practice în 6 comune, organizată de formatori în parteneriat cu ONG ISR. Grupul vulnerabil, inclus direct în aceste activităţi, au fost copiii. Mulţi din ei au părinţi departe de casă, plecaţi la lucru peste hotare, ca să câştige un ban pentru a supravieţui. Coipiii au rămas cu bunicii, alte rude, vecini etc. Temele, discutae în cadrul seminarelor: căile legale de a-şi apăra drepturile, drepturile femeii şi copilului, violenţa familiară. Aceste seminare a arătat partenerilor noştri locali, participanţi la training, că se poate de organizat o activitate de proporţii, cu un succes netăgăduit, chear şi în aşa periaode dificile de toamnă şi primăvară, când majoritatea sătenilor sunt ocupaţi în câmp, la vie, la cules sau semănat. Cu toate aceste dificultăţi au fost implicaţi în activităţi chear beneficiarii direcţi, copiii. Cunoştinţele necesare au fost însuşite prin metode participative, interactive, de joc etc. 

bullet

Patru zile de audienţă şi consultanţă, desfăşurate de experţi invitaţi de la oficiul Avocatului poporului - Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM). Juriştii au oferit servicii de consultanţă fără plată, în decursul întregii zile, locuitorilor sateulor, în majoritate pensionari, persoane singuratice, cu disabilităţi, alţi reprezentanţi ai grupelor social dezavantajate.

bullet

S-a stabilit o prezenţă în Internet (www.ngorural.org) prin înscriere la mailing list pentru o durabilitate şi continuitate a acţiunilor  ulterioare comune a facilitatorilor, reprezentanţilor OCL, beneficiarilor. Biblioteca on-line şi Foto Albumul au fost complectate pe parcursul etapelor 1, 2 şi 3 a priectului, fiind utilizate şi în continuare, după finalizarea proiectului. Participanţii şi partenerii noştri au contribuit cu propriile istorii de succes şi vor furniza   noutăţi curente. Serviciile noi apărute şi lincuri utile îşi vor găsi locul pe paginile respective. Pe parcurs se va stabili o echipa decentralizată de administratori ai site-ului, ca rezltat al unei munci comune de renovare şi publicare regulată a informaţiei, ce va contribui la utilizarea efectivă a lui de către ONG, partenerii şi beneficiarii noştri comuni.

bullet

S-a stabilit o legătură strănsă, pe orizontală, între membrii ONG locale din comunele implicate în proiect, în baza cunoştinţei personale a formatorilor, metodelor de lucru comun asimilate la training.

 

Studiul de Caz şi istoriile de succes ţin să concretizeze detaliile acestor activităţi. Sunt exemple convingătoare despre aceia cum se introduc în practică principiile de dezvoltare comunitară, participare a publicului şi colaborare cu autorităţile locale, însuşite în cadrul seminarelor.

 

Indici mai importanţi:

 

În perioada proiectului au fost stabilite şase noi parteneriate cu OCL din comune şi două parteneriate la nivel internaţional  - cu ONG din Belarus şi Ukraina.

Formatorii locali au contribuit la succesul activităţilor locale având peste o mie de beneficiari direcţi şi on număr de (30-35) mii locuitori ca beneficiari indirecţi.

Grupul de facilitatori îşi continuă activitatea astfel asigurând un effect de multiplicare.

Menţionăm un fapt oarecum neaşteptat pentru noi, deşi este foarte îmbucurător: activităţile noastre şi, în special activităţile ONG locale, antrenate de noi, au început a atrage investiţii în sfera socială chear în perioada implementării proiectului. Sumă totală asigurată spre sfârşitul proiectului este de 12300 USD ceia ce spune ca randamentul financiar al proiectului este aproape de 100%, mai bun ca o activitate de business obişnuită. Au fost generate locuri reale de lucru în zona rurală. Şi asta în mai puţin de un an de la începutul proiectului!

 

Activităţile programate

Indici cantitativi la sfârşitul proiectului

Brosura (150ex - „Metode participative” şi 200 – buclet cu raport final)

350

Buclet informaţional (volantă)

1000

Семинарe

6

Participanţi la seminare

248

Formatori

30

Zile de consultanţă  (jurist în audienţă )

4

Total beneficiari  la toate activităţile

1278

WEB site-ul cu forum şi mailing list

creat

Investiţii atrase în commune de către ONG locale, antrenate în acest proiect (decizii pozitive şi granturi câştigate în perioada de 10 luni)

ONG Bastina 1000$ - grant câştigat în domeniul drepturilor copilului

ONG IPCD 4300$ - grant UNDP câştigatcolaborarea cu autorităţile locale

ONG ISR 7000$ - decizie pozitivă despre finanţare – Organizaţia Mondială a Sănătăţii

 

12300$

Locuri de muncă create

ONG ISR – 3

Asociaţiile locale - 3

 

6

Beneficiari indirecţi ai proiectului şi investiţiilor atrase în comune

35000

 

Rezultate calitative:

 

bullet

Creşterea capitalului social în fiecare comună: optimism şi încredere în forţele proprii, orientarea spre servicii sociale celor dezavantajaţi

bullet

Stabilirea unei cooperări a asociaţiilor locale cu autorităţile publice. Implicarea cetăţenilor în elaborarea planului comunitar de activităţi sau a strategiei de dezvoltare comunitară. Dacă o astfel de strategie nu este elaborată, formatorii noştri încurajează lucrul asupra ei.

bullet

Răspândirea între locuitorii comunelor a cunoştinţelor despre căile de a-şi apăra şi a beneficia de propriile drepturi.

bullet

Problemele gender sunt luate în consideraţie la elaborarea startegiei de dezvoltare comunitară

bullet

Cooperarea între asociaţiile locale din zona rurală este facilitată

bullet

Utilizarea tehnologiilor informaţionale aşa ca mailing list şi site-ul web, elaborate în cadrul proiectului vor fi şi în continuate încurajate.

bullet

Contactul direct între juriştii oficiului Avoctului Parlamentar şi populaţia comunelor are un effect benefic atăt din punct de vedere al apropierii serviciilor de potenţialii beneficiary căt şi faptul că duce spre o cunoaştere mai bună a situaţiei de către specialişti; evidenţa de mai departe a plangerilor şi sugestiiloe exprimate în cadrul zilelor de audienţă. (Până la acest proiect zilele de audienţă se petreceau doar în centrele judeţene)

 

O realizare importantă este metodica stabilirii unei reţele rurale a organizaţiilor locale  active în domeniul angajării civice şi în special a dezvoltării comunitare. Nu este stabilită vre-o organizaţie „centrală” şi nu este nici o organizaţie umbrelă, ce ar avea misiunea repartizării resurselor cu dezavantajul preocupării mai mult de propria durabilitate decât de cea a organizaţiilor locale. Activităţile din cursul anului 2003 continue fortificarea cooperarării orizontale între ONG rurale şi întăreşte cooperarea cu autorităţile locale.  Deci partea inovativă este decentralizarea conducerii, transferul de cunoştinţe către comune. Soluţiile problemelor locale vor fi căutate în comune şi, mai puţin, în structurile verticale sau autorităţile de vârf.

 

 

"Centru de Resurse Comunitar cu acces la internet"

 

Suma totală a proiectulu 7,420.00$ este co-finanţtă de: 

Fundaţia Soros-Moldova - 5,120$

ONG ISR şi contribuţia comunităţii – 2300$

Perioada de implementare - ianuarie 2003 – decembrie 2003

 

Debut: Proiectul a debutat la 17 Februarie 2003, dupa livrarea si instalarea echipamentului (6 computere, printer laser, scaner si aparatul de casa). La deschiderea Centrului au asistat reprezentanti Fundatiei Soros, Primarul si consilierii comunei Bardar, reperezentanti ai Liceului „Aurel David”, Centrului de Sanatate, gradinitei „Licurici”, agenti economici si alti cetateni interesati.

 

Echipa de lucru asigura lucrul Centrului de la 8.00 dimineata pina la 23.00 seara. In cazul in care beneficiarii Centrului doresc sa utilizeze Internetul in decursul noptii atunci functionarea Centrului se asigura 24 ore din 24. In concordanta cu planul de implementare a proiectului, dupa instalarea echipamentului si configurarea retelei de compiutere a fost organizat un concurs de selectare a administratorilor de retea in baza prezentarii CV-lor.  Au fost angajati 3 administratori.    

O grupa de formatori, care au trecut cursurile IATP, impreuna cu administratorii organizeaza cursuri de instruire pentru doritorii (Windows, Internet, e-mail) pentru un preţ simbolic, necesar pentru acoperirea cheltuielilor curente (hartie, toner). Se presteaza servicii de scanare si tipărire la imprimanta laser, iar din iulie 2003 si la imprimanta color HP DeskJet.

 

Contributia Autoritatilor Publice Locale (APL): Gratie eforturilor ONG ISR de a stabili relatii de colaborare cu APL  si in baza Deciziei Consiliului comunal Bardar pentru Deschiderea Centrului a fost pusa la dispozitie o incapere in Casa de cultura la nivelul intai astfel asigurindu-se acces pentru toate categoriile de populatie (copii, invalizi, persoane in etate). Primaria c.Bardar achita chieltuielile operationale (lumina, incalzire) pentru primul an de activitate. De asemenea a fost pusa la dispozitie o linie telefonica care asigura conexiunea Internet Moldtelecom Ialoveni „dial-up”. Incaperea pusa la dispozitie a necesitat reparatie cosmetica (izolarea  podelei de beton cu lemn si acoperirea cu lenolium) instalarea unei use de fier 2300 lei si a sistemului de alarma „anti furt”.

 

Servicii oferite de Centru pentru Beneficiari: Au fost distribuite Abonamente gratuite „Internet” pentru persoanele participante la activitatile Centrului. Fiecare abonament ofera gratis 10 ore de acces Internet pe luna. Aceste abonamente sunt pregatite de doua culori diferite (verde si albastra) pentru a urmari frecventarea si numarul de adresari a adultilor (care au primit abonamente verzi) si elevilor care au primit abonamente de culoare albastra. Fiecare tip de abonament are zilele indicate si intervalul de timp de validitate. Diferentierea abonamentelor a permis identificarea numarului real necesar de abonamente distribuite in rindul maturilor deoarece s-a stabilit ca multi dintre ei nu utilizeaza aceste abonamente si le dau copiilor. Deci am marit numarul de abonamente pentru copii iar maturii sunt invitati la cursuri de instruire. Aceast fapt a trasat deja niste obiective pentru lucrul Centrului. Spre exemplu consideram prioritara atragerea si instruirea nu numai a tinerilor dar si a adultilor (agentilor economici) in vederea utilizarii Tehnologiilor Informationale, explicarea avantajelor si oportunitatilor ce le ofera resursele Internet.

 

De abonamente beneficiaza  membrii Administratiei Publice Locale, agentii economici locali, reprezentantii Centrului de Sanatate, Liceului si Gradinitei „Licurici”,  grupul de elevi din clasele X, XI, XII cu media mai sus de 9,5puncte. De asemenea au primit abonamente gratuite o grupa de copii din clasele mai mici (VIII-IX) care nu au cunostinte satisfacatoare la Informatica. Mentionam ca la moment in scoala nu se preda Informatica folosind clasa de compiutere si multi elevi au dificultati in aplicarea cunostintelor in practica.  

In afara de abonamente in centru se organizeaza lectiile de Informatica de 2 ori pe saptamina. Timpul rezervat pentru aceste lectii este de 4 ore academice in fiecare din aceste 2 zile.

 

In colaborare cu programul IREX/IATP au fost organizate urmatoarele cursuri: Windows, E-mail, Internet, Photoshop, WEB design. De ele au beneficiat 10 formatori din rindul colaboratorilor centrului si a elevilor-voluntari. Tot cu suportul IATP au fost organizat un curs de Windows, Internet si e-mail pentru 7 adulti.

Dupa aceste traininguri au fost organizate 3 grupe de beneficiari cate 10 persoane fiecare, care au fost instruite de formatorii instruiti la Centru. La moment sunt adunate 2 grupe de adulti si o grupa de copii care vor beneficia de cursuri in perioada de vară.

 

Up Proiecte 2006 Proiecte 2005 Proiecte 2004 Proiecte 2003 Istorii de succes Foto album
Send mail to webmaster@ngorural.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 NGO Rural and Social Initiative . Last modified: 10-Mar-2007. Visits:Hit Counter