Proiecte 2005

 

Home
Up

 

 

 

 

2005

 

bullet

Proiectul 1Programul Tacis de creare a parteneriatului institutional (IBPP)” in parteneriat cu aplicantul principal: HelpAge International si partenerul local - ONG Second Breath

bullet

Proiectul 2  “Dezvoltarea capacitatilor actorilor locali, promovarea si politica dialogului ca instrument democratic de Guvernanta la nivel local”

Institutia donatoare: Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Fondurile Oficiului Federal al Republicii Federale Germane.

 

Descrierea proiectelor:

 

Proiectul 1. Reintegrarea Socială a persoanelor în etate vulnerabile, marginalizate din comunităţile rurale din sudul Moldovei  

In cadrul programului Tacis de creare a parteneriatului institutional (IBPP)

“Support acordat societăţii civile şi iniţiativelor locale"

 Implementat de către HelpAge International în parteneriat cu ONG „Iniţiativa Social-Rurală” (în continuare ONG ISR) şi „Respiraţia a Doua” (în continuare RD).

Aria de implementare a proiectului: 7 raioane din sudul  Moldovei: Găgăuzia, Basarabeasca, Hînceşti, Cimişlia, Leova, Ialoveni şi Cahul.

Vezi Manualul: "Ghid pentru dezvoltarea                                HTML (Romana)
 si sustinerea organizatiilor pentru  persoanele in etate"  <  pdf (440KB) Ro (Save as...)
                                                                              
           pdf (475KB) Ru (Записать на диск)
                                                                                              HTML (Rusa)

Scopul proiectului: Scopul proiectului este ameliorarea integrării sociale a populatiei in varsta, marginalizate si vulnerabile. Integrarea va fi ameliorată prin multiplicarea eforturilor si întărirea organizaţiilor obşteşti a societăţii civile, angajarea lor în colaborare cu autorităţile publice locale şi naţionale.    

Obiective:

bullet Persoanele în etate sunt capabile să discute cu administraţia locală şi naţională şi să influienţeze politicile şi să schimbe atitudinea societăţii în localităţile lor;
bullet Creşterea capacităţii de lucru cu persoanele în etate a organizaţiilor locale şi a grupurilor de iniţiativă;
bullet Creşterea nivelului de colaborare între grupurile de suport şi beneficiarii proiectului.

Beneficiarii proiectului: persoanele vulnerabile, marginalizate, în etate, din sudul Moldovei. În rezultatul a trei runde de activităţi demonstrative, numărul beneficiarilor direcţi este de 9975 (8920 participanţi la activităţile demonstrative, 161 voluntari, 506 beneficiari ai îngrijirilor la domiciliu, 163 participanţi la traing-uri şi 225 participanţi la întilnirile de direcţionare a grupurilor). Numărul femeilor implicate în proiect este mai mare decît cel al barbaţilor cu aproximativ 3/4.

Beneficiari indirecţi: mai mult de 41000 de persoane cu diferite vîrste.

 Sumar realizărilor din cadrul proiectului

Proiectul s-a axat pe implicarea persoanelor în etate în iniţierea, planificarea şi realizarea activităţilor proiectului, schimbarea atitudinilor persoanelor în etate faţă de propriile probleme. Astfel ei au înţeles că problemele cu care se confruntă pot fi soluţionate prin propria iniţiativă şi propriul efort. În aşa mod ei au înţeles principiile „Bătrîneţei active, faţă de îmbătrînirea pasivă”   

bullet În şapte localităţi din sudul ţării au fost create 7 grupuri de susţinere a persoanelor în etate în mod voluntar.
bullet 161 de voluntari cu vârsta medie de 62 ani s-au înregistrat ca membri ai grupurilor de susţinere ale persoanelor în etate şi sunt activi în prestarea asistenţei la domiciliu vârstnicilor cu mobilitatea redusă şi celor ţintuiţi la pat.
bullet Ponderea femeilor voluntare este mult mai mare (aproximativ 80%) dat fiind faptul că în aceste grupuri sunt înregistraţi doar 34 de bărbaţi voluntari şi restul  127 sunt femei.
bullet Numărul beneficiarilor de servicii prestate la domiciliu este de 506 persoane în etate în cele şapte comunităţi în care este implementat proiectul. Din nou, ponderea femeilor este mult mai mare, 341 în comparaţie cu 165 bărbaţi beneficiari, ceea ce constituie aproximativ 2/3 din total.
bullet În medie un voluntar are grijă de 3 beneficiari mai în vârstă.

Activităţi demonstrative

bullet În total în perioada de implementare a proiectului au fost realizate trei runde de activităţi demonstrative în şapte comunităţi, cu o durată medie de  3-4 luni fiecare.
bullet În total au fost planificate  3483 diferite activităţi demonstrative organizate în runde după cum urmează  - 1411 în prima, 1131 în a doua şi respectiv 941 evenimente în a treia rundă.
bullet Organizaţiile de tip comunitar cum ar fi “Pro-Democraţie” din Satul Nou, Cimislia, Clubul femeilor “Speranţa”, din Lăpuşna, Hînceşti, şi Iniţiativa pentru Dezvoltarea Durabilă a Comunităţii din Comrat, au înregistrat cel mai mare număr de vizite la domiciliu.
bullet Organizaţia Veteranilor din Ialoveni şi Clubul Femeilor “Comunitate” din Carabetovca, Basarabeasca deţin locul de frunte cu cel mai mare număr de activităţi de diseminare a informaţiilor.
bullet Rundele II şi III s-au axat în mod deosebit pe activităţile generatoare de venit, înregistrând  58 şi respectiv 54 de evenimente organizate. “Artizana” din Pascani, Cahul şi “Avante” din Cazangic Leova au înregistrat cel mai mare număr de evenimente de acest tip.
bullet Numărul total de beneficiari ai activităţilor demonstrative este de 8920 de persoane, din care 5615 sunt persoane în etate şi restul 3305 sunt din alte grupuri de vârstă.
bullet De activităţile demonstrative au beneficiat în mod indirect 41370 persoane.

Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor de tip comunitar şi a grupurilor de suport ale persoanelor în etate:

bullet În scopul dezvoltării capacităţilor organizaţiilor de tip comunitar şi grupurilor de susţinere ale persoanelor în etate au fost organizate 6 ateliere de lucru (inclusiv instruirea formatorilor).
bullet În total  163 persoane au luat parte la cursurile de instruire (90% dintre participanţi au luat parte la mai multe activităţi) inclusiv 24 persoane care au fost instruite ca viitori formatori. Reprezentarea femeilor la cursurile de instruire a fost cu mult mai importantă  respectiv 81% comparativ cu 19% în cazul bărbaţilor.
bullet În scopul ilustrării practice a conţinutului managementului participativ, a dezvoltării capacităţilor partenerilor precum şi pentru a lua decizii privind chestiunile organizatorice ale proiectului şi activităţile demonstrative s-au organizat 9 şedinţe ale grupului coordonator. În total 225 persoane au participat la aceste şedinţe, cu reprezentare preponderentă a femeilor - 186 femei şi  39 bărbaţi.
bullet În medie au fost organizate 10 şedinţe ale grupurilor de susţinere ale persoanelor în etate în şapte comunităţi implicate în activităţile de proiect, la care au fost prezenţi cu regularitate cei 161 voluntari din proiect precum şi 142 de beneficiari.

 Rezultate

bulletNivelul de cooperare şi interacţiune ridicat între părţile implicate în proiect (parteneri, OTC, voluntary şi beneficiari);
bulletCapacitatea crescută a membrilor OTC din sudul Moldovei pentru a sprijini şi a ajuta persoanele în etate;
bulletO reţea naţională a OTC/ONG creată care are misiunea de a formula/face politica şi avocatura pentru necesităţile şi drepturile oamenilor în etate;
bulletNivelul înalt de susţinere/sprijin a oamenilor în etate în baza susţinerii de sine stătătoare;
bulletModele replicabile şi realizabile documentate ale grupului de susţinere a oamenilor în etate;
bulletConştiinţa ridicată a comunităţii şi a admnistraţiei despre contribuţia actuală şi potenţială în societate a oamenilor în etate, pasul spre includerea la cel mai înalt nivel a oamenilor în etate în societate;
bulletGrupul de susţinere al oamenilor în etate şi membrii OTC informează despre exploatarea drepturilor oamenilor în etate.    

Impactul proiectului

Posibilitatea de a lucra cu şi pentru oamenii în etate şi contribuţia la dezvoltarea comunităţilor din sudul Moldovei. Voluntarii implicaţi în proiect au însuşit cum să-i ajute pe cei mai în vîrstă decît ei. Training-urile la care au participat membrii OTC din sudul Moldovei le-au facilitat consolidarea cunoştinţelor în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, domeniul sănătăţii, serviciului public şi ale procedurilor notariale. Capacitatea celor implicaţi în proiect, ca lider comunitari a crescut la un nivel înalt. Experienţa acumulată în cadrul proiectului sunt utile în activitatea de viitor în cadrul comunităţilor. Cu un astfel de potenţial partenerii de la sudul Moldovei vor reuşi să atragă noi resurse financiare.

Durabilitatea

Proiectul prevede continuarea acestei colaborări dintre societatea civilă şi autorităţile publice atât la nivel local cât şi la nivel central, prin formarea unei reţele a organizaţiilor persoanelor în etate în scopul promovării avocaturii colective.  Lansarea acestei reţele, care cuprinde paisprezece organizaţii (partenere ale proiectului) va coincide cu conferinţa finală în cadrul căreia cunoştinţele şi concluziile din proiect vor fi împărtăşite cu numeroase persoane si instituţii cointeresate.

 Studii de caz

 Beneficiarul proiectului ONG “Avante”, satul Cazangic, raionul Leova

 Activităţile OTC “Avante” din Cazangic, Leova au avut un mare răsunet  şi s-au făcut auzite şi în satele vecine Seleşte şi Frumuşica, alăturîndu-se noi voluntari. Reprezentanţii din aceste sate au fost invitaţi la Cazangic la activităţile:

bullet

casa caldă,

bullet

şezători,

bullet

celebrarea diferitelor evenimente.

Sprijinul acordat de către voluntari n-a putut lăsa pe nimeni indiferent, ci dimpotrivă i-a inspirat pe cei vârstnici, a generat interes şi ulterior s-a extins în alte două localităţi.  La  16 iunie 2006 şi respectiv 21 iunie, 2006 voluntarii din “Avante” Cazangic au fost invitaţi  să participe la şezătorile organizate în localităţilea Seleşte şi Frumuşica.

Iniţial persoanele în etate erau  curioase, suspicioase, unii chiar  erau sceptici iar alţii păreau îngrijoraţi. Apoi un bătrânel din Seleşte, Blîndu Ion, care a participat activ la mai multe activităţi organizate în satul Cazangic, s-a ridicat şi a spus: Eu am participat la activităţile lor şi ştiu că activităţile voluntarilor sunt utile. Ele mobilizează persoanele în etate cu diferite necesităţi sociale, oferind ajutor şi susţinere celor mai vulnerabili.

O altă bătrânică, Antocica Galina a adăugat: Eu locuiesc singură şi fiecare zi este la fel pentru mine dar de când am devenit voluntară sunt mai activă şi mereu înconjurată de multe persoane, aceasta mă ajută să uit de singurătate”

Beneficiarul proiectului - Organizaţia veteranilor, oraşul Ialoveni

Grupul de voluntari din Ialoveni a organizat deja multe activităţi în cadrul proiectului HelpAge International, dar cu toate acestea în cadrul rundei a treia noi am decis să creăm ceva nou, “Clubul Bunicilor şi Nepoţilor” spune liderul OTC Valentina Carchelan.  Deseori noi invităm copii la activităţile noastre aşa că acum copiii din ansamblul  “Pajurita” au devenit vizitatori frecvenţi şi s-au alăturat familiei de voluntari din localitate. La una din şedinţe, în timp ce asculta persoanele în etate vorbind despre problemele şi familiile lor, una dintre fetiţe a întrebat: “N-am putea invita bunicii noştri la şedinţele dumneavoastră, ei sunt atât de buni şi înţelepţi, ei cunosc foarte multe despre tradiţii şi cântece”. La această şedinţă s-a format ideea şi a fost luată decizia de a ne întâlni în mod regulat.

Următoarea şedinţă, care era aşteptată cu nerăbdare de către toţi, a fost un mare succes. Persoanele în etate şi-au împărtăşit talentele şi măiestria de a împleti, croşeta, coase, au fost povestite diferite istorii, s-au cântat cântece şi copiii au aflat multe despre tradiţii, despre copilăria şi adolescenţa bunicilor lor. Copiii de asemenea au vorbit frumos despre bunicii lor, despre dragostea lor faţă de ei, şi şi-au arătat mândria şi simpatia pe care o simt pentru ei ţinându-i de mâni şi cântând renumitul cântec “Bunicuţa mea e ceea mai bună dintre toate”.

La final ansamblul de fete “Pajurita” a pregătit o surpriză pentru bunici -le-a demonstrat un dans modern şi au cântat un cântec despre acei părinţi care au plecat de acasă în căutarea unui loc de muncă peste hotare. Persoanele în etate au pregătit diferite dulciuri, torturi, biscuiţi pe care nepoţii pur şi simplu le adoră. Bunicuţele le-au promis nepoţeilor că îi vor învăţa să gătească la fel de bine şi delicios. 

Şezătoarea s-a terminat cu un dans tradiţional moldovenesc. “Noi niciodată nu vom fi supăraţi sau plictisiţi atâta timp cât bunicii noştri vor fi alături de noi”, a spus un nepoţel.

Nepoţii din Ialoveni “Clubul bunicilor şi Nepoţilor” 

Beneficiarul proiectului ONG „Clubul femeilor - Speranţa”, satul Lăpuşna, raionul  Hînceşti

Această activitate a fost planificată în comun de către membrii  “Clubului bunicilor şi al nepoţilor ” şi ai taberei de vară “Ţara” din comuna Lăpuşna. Persoanele în etate au vizitat tabăra de vară ca parte a unui eveniment cultural artistic. Persoanele în etate au fost invitate să le povestească copiilor despre jocurile pe care ei obişnuiau să le practice în copilărie, să descrie cum erau jucăriile pe vremea lor, ce glume faceau, şi să le vorbească copiilor despre condiţiile de studii, ce se învăţa pe atunci şi cum se îmbrăcau copiii de altă dată. 

Emoţiile şi memoriile trecutului i-au copleşit pe bătrâni, feţele li s-au luminat şi impresionaţi de atenţia şi interesul copiilor ei au început  să povestească despre tradiţiile din trecut, să le vorbească despre modul cum îşi petreceau timpul liber, despre relaţiile dintre oameni, despre modul cum se făcea curte unei fete şi cum se căsătoreau tinerii în acele vremuri. Ei au făcut comparaţii referitor la relaţiile dintre generaţii din trecut şi prezent, şi au vorbit foarte frumos despre valorile pe care ei le venerau.

Copii la rândul lor de asemenea au accentuat importanţa stabilirii şi menţinerii unei relaţii mai oneste şi deschise cu persoanele în etate. Ambele părţi au convenit  asupra faptului că păstrarea valorilor şi tradiţiilor din trecut este extrem de importantă şi aceste comori urmează a fi valorificate. Persoanele în etate au fost invitate să participe la o competiţie sportivă, să cânte cântece şi să danseze de-a valma cu cei tineri, vârstnicii i-au învăţat pe copii cu să joace jocurile de odinioară. La sfârşitul zilei copii i-au dus pe bătrâni la un balansoar, au înotat împreună în lac şi au jucat fotbal. Atât persoanele în etate cât şi copiii s-au simţit foarte bine datorită acestei interacţiuni pozitive, deoarece nimeni nu s-a simţit izolat, singuratic sau dat uitării.

Beneficiarul proiectului ONG «Iniţiativa pentru dezvoltarea Durabilă a Societăţii», satul Comrat, raionul Găgăuzia

“Ideea de a crea o asociaţie a persoanelor în etate, susţine Valentina Micotina, lider al OTC, mi-a venit în timp ce lucram în cadrul proiectului HelpAge International. Interesul, entuziasmul şi marea nevoie a persoanelor în etate de a fi împreună, de a comunica, de a se ajuta este enorm”. “O persoană are nevoie de prieteni, la fel cum iarba are nevoie de soare şi un copac are nevoie de flori”, spune dna. Valentina. 

Toate activităţile din cadrul proiectului cum ar fi casa caldă, vizitele la domiciliu şi în special corul persoanelor în etate, ne inspiră, ne cheamă să creăm ceva durabil care să continue şi după terminarea proiectului în cauză. De aceea am fondat asociaţia “Inspiraţia”. Scopurile asociaţiei “Inspiraţia” sunt de a facilita în continuare reintegrarea persoanele în etate în societate, de a apăra drepturile lor, de a sensibiliza publicul vis-ŕ-vis de problemele lor, de a oferi servicii de consiliere de calitate prestate de jurişti, doctori, etc. şi de a ne axa pe organizarea activităţilor de comunicare şi distracţii pentru persoanele în etate.

“Eu sunt pensionară, spune una dintre beneficiare, Valentina Kamburg, şi m-am alăturat organizaţiei chiar de la bun început, din luna septembrie  2005. Eu am găsit aici o a doua familie pentru mine, am făcut noi prieteni cu care pot comunica ore în şir şi uneori devenim chiar nostalgici amintindu-ne de tinereţea noastră, cîntînd cîntece şi spunînd glume. Mă bucură faptul că voluntarii au mare grijă de noi. Ei nu numai că ne vizitează la domiciliu pentru a ne ajuta la activităţile casnice, sau atunci cînd nu ne simţim prea bine, dar ştiu de toate zilele importante din viaţa noastră şi ne felicită de sărbători. Noi participăm activ la corul persoanelor în etate, care a devenit un eveniment important pentru noi toţi, el ne inspiră şi redă noi semnificaţii vieţii. În ciuda faptului că sunt o persoană foarte bolnavă, eu niciodată nu mă simt singuratică. Eu sunt fericită şi mereu inspirată de către voluntari.” beneficiara Valentina Kamburg.

Beneficiarul proiectului ONG „Clubul femeilor “Comunitate”, satul Basarabeasca, raionul Carabetovca.  

Voluntarii din Carabetovca, pionieri în organizarea aniversărilor “nunţii de aur” - un tip interesant de evenimente locale care a fost împrumutat şi de alte proiecte - au organizat aniversarea a 50-a a nunţii dlui Efim şi Chira Gribinets. Reprezentanţi ai primăriilor din satele vecine, precum şi şeful departamentului pentru protecţie socială din raionul Basarabeasca – Dna. Galina Dragan, au fost martori la acest eveniment extraordinar, organizat de către voluntari. “Mă adresez dumneavoastră tuturor  şi vă rog să apreciaţi munca enormă efectuată de către voluntari şi vă îndemn să învăţaţi din experienţa lor şi să o împărtăşiţi cu cei din localitatea dvs.”, a spus dna. Galina Dragan. Şeful departamentului pentru protecţie socială din raionul Basarabeasca a subliniat “Aceasta este o muncă minunată, deşi dificilă şi exigentă, şi nu este plătită. Dar în final ea este plină de satisfacţii atît pentru voluntari cît şi pentru beneficiari şi persoanele în etate vulnerabile”, a spus Galina Dragan. 

Ca oaspete deosebit, dumneaei şi-a exprimat dorinţa de a înmîna un certificat de căsătorie cuplului în vârstă Efim şi Chira. Impresionaţi de multă atenţie şi de retrăirea ceremoniei de căsătorie, cuplul n-a mai putut să-şi stăpînească emoţiile şi lacrimile i-au podidit. “Ne simţim atît de importanţi astăzi, noi suntem centrul atenţiei, toţi sunt mîndri de noi, şi aceasta ne face să ne simţim un pic ruşinaţi. Noi suntem obişnuiţi să fim în umbră, deoarece suntem bătrîni şi slăbiţi de puteri, nu suntem atît  de necesari şi utili ca altă dată. Astăzi este o zi deosebită, ne simţim cu adevărat fericiţi”, a menţionat cuplul.

Beneficiarul proiectului ONG “Artizana”, satul Manta, raionul Paşcani

Persoanele în etate şi voluntarii din “Artizana” sunt renumiţi pentru talentele lor în ale meşteşugăritului. Ei prelucrează pielea şi fac ciupici tradiţionali, fac coşuri pentru fructe şi pâine, noptiere şi comode din viţă de vie şi lozie. “În ultimul timp am fost foarte norocoşi, spune liderul OTC Constantin Olteanu, deoarece persoanele în etate au descoperit un război mai vechi de ţesut covoare şi carpete. Acum vom avea posibilitatea să confecţionăm covoare originale, tradiţionale moldoveneşti şi  vom învăţa şi pe cei tineri acest meşteşug. Aceasta le va ajuta persoanelor să facă şi ceva bani care vor contribui la bugetul şi bunăstarea familiei.

În cadrul şezătorii persoanelor în etate organizată la 14 iulie 2006 cu participarea copiilor, tinerilor, şi oaspeţilor onorabili din satele vecine, Eudochia Cavruc a fost invitată să încerce lucrul cu lozia. Persoanele în etate şi în deosebi tineretul au manifestat o curiozitate şi un interes sporit pentru  a învăţa arta împletitului. Fiecare a încercat câte o operaţie şi au fost foarte fericiţi şi satisfăcuţi că această activitate va fi valorificată şi va aduce venit persoanelor în etate. Eudochia Cavruc a menţionat, “Sunt foarte fericită că activitatea de voluntariat aduce multă bucurie şi susţinere şi regret faptul că în satul nostru nu avem nimic de acest gen.” Dna. Eudochia  a exprimat dorinţa de a extinde activitatea de voluntariat şi în alte sate.

Şezătoarea s-a încheiat cu o cină frumoasă pregătită de către femeile în vârstă cu prilejul celebrării renaşterii tradiţiei de ţesut. 

Beneficiarul proiectului ONG “Pro-Democraţie”, satul Satul Nou, raionul Cimişlia

Plantele medicinale pot fi utile persoanelor în etate   

“Noi organizăm activităţi ca “casa caldă” pe diferite teme solicitate de persoanele în etate, şi încercăm să le satisfacem dorinţele pe deplin”, spune liderul OTC Viorica Cuţitaru. “În timpul unei activităţi casa caldă, persoanele în etate au ridicat întrebarea privind utilizarea medicini netradiţionale în tratarea diferitor boli ale persoanelor în etate. În spaţiile rurale acesta este o practică răspândită, plantele medicinale fiind utilizate ca prim ajutor în caz de boală. Voluntarii şi persoanele în etate citesc în mod regulat revistele medicale la adunările noastre, iar noi invităm medici de familie care îi informează despre regulile de colectare, uscare şi păstrare a plantelor medicinale.

Aceste şezători i-a impulsionat pe voluntari să organizeze vara călătorii în pădure, la lacuri şi  cîmpii pentru activităţile de colectare a plantelor medicinale. Colectarea plantelor medicinale pe lângă faptul că este o activitate de interacţiune între generaţii le-a ajutat persoanelor în etate să adune ceva bani prin intermediul prelucrării plantelor şi vînzărilor ulterioare. Călătoriile cu prilejul colectării plantelor medicinale au interesante. Persoanele în etate au fost în postură de profesori şi i-au învăţat pe cei tineri cum să colecteze plantele medicinale. Ei s-au simţit foarte importanţi şi utili în aceste activităţi. Copiii la rândul lor au învăţat multe lucruri noi despre tradiţiile persoanelor în etate, despre felul cum diferite ierburi îi ajută la tratarea diferitelor boli, au comunicat mult, au cântat cântece şi au servit cu toţii prânzul în aer liber”. 

Voluntarii s-au adresat farmaciei locale, oferindu-le spre vînzare plantele medicinale colectate în timpul activităţilor organizate cu acest scop, şi desigur oferta a fost acceptată de către farmacie, mai ales cînd s-a aflat că banii din colectări vor fi  alocaţi persoanelor vulnerabile. “Sperăm să colectăm în jur de 500 lei pentru persoanele în etate”, a spus unul dintre voluntari.

 

Proiectul 2.  

 

“ Dezvoltarea capacităţilor actorilor locali, promovarea şi politica dialogului ca instrument democratic de Guvernanta la nivel local

  

Instituţia donatoare: Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Fondurile Oficiului Federal al Republicii Federale Germane.

Perioada proiectului: 8 luni,  până la 31 decembrie 2005.

Extins până în februarie 2006. 

Activităţile pe parcursul anului 2005: 

  1. Etapa de pregătire 1-23 mai, 2005 şi vizita de studiu în Romania (23-27 mai, 2005);
  2. Stabilirea contactelor cu representanţele Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, NGO din Romania şi autorităţile publice locale din Hânceşti şi Ialoveni
  3. Iniţierea dialogului între ONG locale şi autorităţile publice din Ialoveni a rezultat în crearea unei reţele raionale a ONG şi altor reprezentanţi ai societăţii civile.
  4. Masa rotundă “Modele Alternative de informare a cetăţenilor” a fost organizată la 5 august, 2005.
  5. Un ghid informativ pentru ONG şi autorităţile locale a fost editat in 1000 exemplare. Conţinutul ghidului este alcătuit din descrierea vizitei de studiu, recomandarile participantilor, studii de caz.
  6. Un Centru de informare şi documentare a fost deschis în incinta policlinicii raionale Ialoveni la 5 septembrie 2005. 
  7. A doua masa rotunda cu genericul “Societatea Civilă – probleme si solutii de parteneriat” a fost organizată la 7 Octombrie, 2005.
  8. Capania de promovare a fost initiata in raionul Ialoveni, incluzând mass-media locală şi naţională (ziare, radio şi televiziune)
  9. Opt audienţe juridice (in total 10 zile) au fost petrecute in localităţile raionului. Juristul Centrului continue acesta activitate conform unui grafic zilnic.
  10. Publicaţii

 

 

Up Proiecte 2006 Proiecte 2005 Proiecte 2004 Proiecte 2003 Istorii de succes Foto album
Send mail to webmaster@ngorural.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 NGO Rural and Social Initiative . Last modified: 10-Mar-2007. Visits:Hit Counter