Istorii de succes

 

Home
Up

 

 

 

Conţinut:

 

Aceste istorii au fost selectate din practica ONG Iniţiativa Social-rurală şi a partenerilor noştri: ONG locale cu care colaborăm în cadrul implementării proiectelor. ONG ISR a fost la începutul activităţii asociaţiilor din satele Iordanovca, Suric, Pojoreni, Satul Nou, şi or. Hânceşti. Membrii acestor asociaţii obşteşti au fost antrenaţi la seminarele noastre de pregatire a formatorilor. Credem că aceste istorii prezintă un bun exemplu de activism comunitar, ce a început „de la zero” şi a ajuns la un rezultat palpabil, cu un efect simţit de fiecare membru al comunei.

 

Prima istorie   "Un sat la capĂtul lumii" - exemplu de activism comunitar

A doua istorie "Un Început: A la carte!" ONG Baştina, Iordanovca

A treia istorie  "În  colaborare cu autorităţile locale" - ONG IPDCD, Hânceşti

A patra istorie "Trei ŢĂri - o echipă" - ONG ISR, Bardar

 

 

IstoriA de succes - "un sat la capatul lumii"

 

Răceşti - un sat mic, cu o populaţie de numai 753 locuitori, cu drumuri rele şi o infrastructură socială în stare deplorabilă, uitat de Dumnezeu şi de lume, a trecut prin schimbări radicale, directe şi indirecte.

        Cinci ani in urmă membrii comunei au aflat despre programul de reabilitare infrastructurii sociale în zona rurală, finanţat de Banca Mondială prin intermediul Fondului de Investiţii Sociale. După mai multe întâlniri cu consultanţii proiectului şi adunări săteşti, ei au înţeles că trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de problemele satului. Conştientizând ca ele pot fi soluţionate doar în comun, ei au reuşit să iasă din amorţirea şi lenevia care, conform unei vorbe latine, nu este altceva decât un mijloc de a fugi de lucru: "Inertia est laboris exusatio".

           Una din cele mai stringente probleme, evidenţiată de însăşi membrii comunei, era starea deplorabilă a clădirii  şcolii primare, unde studiau 130 copii din satele Răceşti şi Zagorna. Căţiva ani în urmă podul din câteva clase s-a prăbuşit. Ca prin minune, nimeni nu a avut de suferit, dar administraţia scolii a fost nevoită să transfere clasele în clădirea băii din localitate. 

        Chear alături era fosta "Casă a speciliştilor", atunci pustie şi părăsită.

 

Cladirea parasita a "Casei specialistilor"

Scoala din Racesti dupa renovare

       

       Începutul a fost greu dar dorinţa şi persistenţa au fost mai mari. Locuitorii satului au strâns mână la mână, suma contribuţiei necesare, iar învăţătorii au introdus câte un salariu lunar. Si-au adus aminte că câţiva din foştii elevi sunt businessmani şi pot să ajute satul natal.

     Implementarea Micro-proiectului în valoare de 45000 dolari SUA a durat jumătate de an. La 1 septembrie şcoala renovată şi-a deschis larg uşile pentru copii.

 

         Încurajaţi de succes şi entusiaşti de firea lor, oamenii din Răcesti au decis să să nu se oprească şi să meargă mai departe. Membrii ONG “Lumea Nouă” au pregătit un proiect şi l-au trimis la Fundaţia Eurasia. Astfel ei au căştigat încă un grant în valoare de 52000 dolari SUA pentru dezvoltarea socială şi economică de mai departe a satului Răceşti.

       Totuşi, mai important este faptul, ca locuitorii satului au înţeles - soluţionarea oricăror probleme depinde doar de ei insăşi, de eforturile depuse pentru a atinge scopul propus.

 

La început

 

UN ÎNCEPUT "A LA CARTE" - "ONG Baştina" 

 

ONG „Bastina”, este o organizatie locala, tânără, ce activează la sudul Moldovei în sectorul Basarabeasca, satul Iordanovca. Localitatea dată se caracterizaeză printr-un numar mic de locuitori cu populatia de circa 950 oameni. O treime din populatia satului este plecata peste hotare, la lucru, pentru a-si putea intreţine familiile.

 

În sat au ramas copii şi batrânii. Generaţia tânără, acei tineri, care mai sânt, tind sa fie cât mai aproape de oraş sau chiar peste hotarele Republicii. În aceste condiţii, în anul 2003, fiind sprijinită de ONG „Iniţiativa social-rurală”, şi-a început activitatea asociaţia obştească „Bastina”.  

 

Cum a fost începutul şi ce au facut ei?

Au manifestat initiativă. Fiind implicaţi în proiectul de dezvoltare comunitară, iniţiat de Initiativa Social-rurală, au participat la toate activităţile preconizate in proiect: seminare, stagii de formare, activităţi practice în localităţile lor.

Baza asociaţiei o formează o echipa de 5 persoane, care au stabilit relaţii de parteneriat cu administartia publică lokală. Fiind instruiţi în metode de lucru participativ cu locuitorii, au identificat o problemă deosebit de actuală şi stringentă pentru satul Ioradnovca – nevoile unui grup de 16 copii, din familii social-dezavantajate, care sânt consideraţi a fi copii în situaţie de risc.

 

Părinţii lor sânt plecaţi peste hotare. Acolo, deseori, nu au norocul sa fie angajaţi repede – trece o perioadă de 3-6 luni, până ei învaţă limba şi se familiarizează cu piaţa muncii. Astfel copii lor rămân acasa, cu bunicii sau rudele mai îndepărtate presaţi de nevoile cotidiene. Copii rămân nu numai fără afectiune şi căldură parintească, ci şi fără o supraveghere din partea maturilor, ducănd  lipsuri materiale, pierzând contactul cu şcoala, nefiind capabili să aplice ei singuri la structurile existente, ce oferă servicii sociale.

 

ONG „Bastina ” a iniţiat un proiect având scopul să aplaneze situaţia copiilor şi a familiilor lor dezavantajate. Proiectul prevede iniţierea unui program comunitar de reintegrare în societate a acestor copii, oferirea de servicii sociale de alternativă. Au depus proiectul la Centrul de prevenire a abuzului faţă de copii, care anunţase o competiţie de proiecte în suma de până la 1000 dolari SUA.

Aplicaţia şi tot setul de documente pentru dosarul proiectului au fost pregătite, în mare parte, graţie cunoştinţelor acumulate la training-ul formatorilor, recomandărilor şi sfaturilor primite din partea ONG Initiativa Social-rurală. Se prevede o tabără de vară pentru 16 copii din grupul ţintă, activităţi de instruire şi integrare, excursii la muzee si teatre, suplinirea bibliotecii şcolare cu materiale didactice.

 

Acest proiect este o dovadă vie şi un exemplu grăitor de activism comunitar. Ne arată cum poate schimba realitatea o mână de oameni, si cum se poate de creat un viitor! Ei nu au asteptat ca altcineva sa le vină în sat, să şe rezolve problemele. Membrii asociaţiei ai fost capabili să identifice o problemă acută, să planifice un şir de activităţi pentru a începe soluţionarea acestei probleme şi să scrie un proiect, conform cerinţelor finanţatorului.

Aceste activităţi au fost acceptate spre finaţare şi, la moment, proiectul se află în etapa de implemenatre.

 

Un inceput „A La Carte”, conform celor învăţate anterior. Le dorim succes!

   

La început

 

ÎN COLABORARE CU AUTORITĂŢILE LOCALE - ONG IPDCD, Hânceşti

 

Asociaţia obşteascâ Inititativa pentru o dezvoltare comunitară durabila (IPDCD), înregistrată în centrul administrativ al judeţului Lăpuşna, oraşul Hânceşti este o organizaie locală, tânără. A fost iniţiată de catre cetaţeni din satele Satul-Nou, Carabetovca, Hincesti pentru a implementa proiecte de interes comun.

Menţionăm ca ideia de a înregistra o astfel de organizaţie la nivel raional a apărut în timpul unui brain-strorming la primul seminar al formatorilor din cadrul proiectului „Fortificarea serviciilor sociale prin dezvoltare comunitară şi metode participative, finanţat de fundaţia Eurasia”. La acest seminar au participat atât viitorii fondatori din sate cât şi reprezentantul Departamentului asistenţei sociale din Hânceşti, care a susţinut această ideie şi a promis un suport moral si, pe măsură posibilităţilor,  logistic şi material.

 

Este un exemplu de colabrare cu administraţia locală în ce priveşte specificarea problemei stringente.

Pe parcursul anilor 1998-2003 organele administraţiei publice, poliţia şi, parţial, departamentul respectiv, au fost inundate cu o serie de plangeri şi cazuri de violenţă familială. S-a resimţit atăt criza  economică căt şi moralul scăzut al întregii societăţi, imposibilitatea de a face faţă acelui val de agresiune din societate stârnit de schimbarile bruşte din societate, şi mediul de afaceri.

Astfel s-au reliefat obiectivele proiectului despre care vrem să va vorbim, ce se axeaza pe combaterea violenţei domestice, iniţiat de ONG IPDCD.

 

Este binecunoscut faptul, că violenţa este prezentă la fiecare pas în societatea noastră. Mult mai tragic este atunci când violenţa afectează viaţa unei familii în care se educă şi cresc copii. Acei care suferă mai mult sânt, de cele mai dese ori, mamele si copiii.

Încercarea de a schimba realitatea dată este o problema destul de dificilă pentru specialişti, nemaivorbind de acei, care nu cunosc modalităţile de lucru la nivel local. Graţie cunoştinţelor acumulate în decursul seminarelor şi stagiilor de instruire, echipa acestei asociaţii a stabilit relaţii de parteneriat cu toate institutiile cheie din orasul Hânceşi. Grupul ţintă l-au alcătuit femeile-victime ale violenţei.

 

Dosarul bine pregatit a fost propus spre finantare Departamentului pentru Dezvoltare a ONU (UNDP), oficiului local din Chişinău. Intrumentele de lucru care le folosesc acei din ONG IPDCD, bazate pe metode participative, au fost apreciate de experţii ONU şi, astfel, a fost decisă finanţarea proiectului în suma de 4800$.

 

Ce activităţi şi-au propus ei? În primul rând crearea unei echipe de suport local, multidisciplinară cu putere de intervenţie rapidă. Cei antrenaţi sânt atât persoane de rând cât şi specialişti ai departamentelor de asistenţă socială, administraţia locală, medicină, ONG locale, jurişti, reprezentanţii poliţiei. Crearea acestei echipe va ameliora situaţia celor, care au nevoie de ajutor si suport AZI si ACUM şi nu mâine, când poate fi deja tirziu.

 

Trecând prin anumite etape de instruire, această echipă va asigura prezenţa unui grup gata oricând pentru intervenţie, graţie faptului că în componenţa lui sânt persoane de decizie cu puterea de intervenţie rapidă.

 

Sunt preconizate servicii sociale de alternativă pentru beneficiarii proiectului. Mamele şi copiii lor vor beneficia de activităţi de consiliere, asistenţă psihologică, juridică şi medicală, suport moral şi material. În afară de aceasta este planificată o vastă campanie de sensibilizare a opiniei publice. Sânt preconizate articole în presa scrisă şi emisiuni la radiou, elaborarea de publicaţii tematice. Pe lânga activităţile cu maturii, sânt planificate activităţi de prevenţie şi educaţie cu copii din 3 şcoli a or. Hânceşti.

 

Iată inca un exemplu de tenacitate şi perseverenţă. Ca măsură de durabilitate în perspectivă, ONG IPDCD în colaborare cu administraţia publică locală, va deschide un Centru de reabilitare a victimelor supuse violenţei.

 

La început

 

Persistenţă si perspicacitate sau despre utilitatea participării la întrunirile şi concursurile internaţionale

(Asociaţia “Iniţiativa Social-rurală” - finalistă în competiţia de idei inovatoare, nominatia: “Trei Ţări - o echipă”)

 

In luna Mai 2003, asociatia noastră a participat la Concursul de Idei Inovatoare, organizat de Oficiul Bancii Mondiale pentru Regiunea Europei de Est - Moldova, Ucraina, Belarus.

  Acest concurs este o competitie de proiecte initiate de diferite Organizatiile non-guvernamentale din aceste 3 tari, care abordeaza probleme noi si actuale, identifica solutii inovatoare (originale) pentru soluţionarea acestor probleme şi utilizează metode noi de lucru în procesul de implementare a proiectelor. Competiţia dată este o iniţiativă recentă a Oficiului regional a Bancii Mondiale, aflat la Kiev si este organizat cu scop de entificare a celor mai bune idei de proiecte, ce ar servi ca bun exemplu pentru alte ONG din regiune in solutionarea problemelor similare.

Una din conditii de participare la concurs pentru ONG din Moldova a fost existenta partenerilor in Ukraina si Belorusi care ar contribui la realizarea unui proiect innovator comun. 

 

Etapa finală a avut loc la Minsk,în mai 2003. La ea a participat si ONG “Initiativa Social-rurala” cu proiectul  “Dezvoltarea comunitară ca metodă de soluţionare a problemelor sociale în perioada de tranziţie”.

 

A fost un proiect ce a unit eforturile a 3 organizatii:

Organizatia de baza care a depus Proiectul la concurs fiind ONG “Iniţiativa Social-rurală”, Republica Moldova

Organizaţia partener - Agentia de dezvoltare regională “Varuta”, Republica Belarus.

Organizatia partener - Agentia de dezvolatre regională “Donbas”, Ukraina.

 

   Prezenta Asociaţiei noastre în lista participantilor la acest concurs nu este un fapt ce a cerut doar depunerea Proiectului pentru concurs. Este o cale lungă, ce a inceput în toamna anului 2002, cu 6 luni înainte. Pe parcursul acestei peroade au fost pregatite documentele necesare, s-au cautat şi selectat partenerii din Ukraina si Belorusi. Corespondenţa indelungată cu ei, telefoane internaţionale din cont propriu, discuţii pe marginea proiectelor posibile, au necesitat un volum enorm de munca voluntara şi, desigur, timp. Apoi, depunerea actelor la sediul Bancii Mondiale din Chisinau pentru participarea la concursul de proiecte inovatoare la nivel national.

Datorita faptului ca proiectul nostru a fost unul deosebit, pregatit cu grijă şi în colaborare cu toate parţile implicate în proiect, am reusit sa ajungem in etapa următoare a concursului dat si sa mergem ca ONG semifinalist la competitia din mai 2003. Timp de trei zile, o comisie internationala de experti au examinat proiectele depuse şi prezentate pe standuri special amenajate, au discutat cu reprezentanţii echipelor, care au prezentat proiectul, au pus intrebari şi au notat fiecare proiect cu un numar anumit de puncte. La sfârsitul zilei a doua s-au aflat Organizatiile finaliste, iar in ziua a treia s-au decernat premiile. Dupa cum vedeti, este o cale lunga si deloc usoara.

Cu toate că organizaţia noastră nu a devenit învingătoare, participarea la concurs ne-a permis să stabilim relaţii de colaborare la nivel internaţional. Am devenit cunoscuţi pentru organizaţiile donatoare şi, deloc întâmplător, peste 8 luni, am reuşit să primim un răspuns favorabil de la Guvernul Norvegiei pentru implementarea unui proiect cu o tematică asemanătoare.

 

 Iata de ce noi - echipa ONG ISR,  ne adresam colegilor nostri din alte organizatii cu un mic mesaj de incurajare: cutezati, munciţi şi fiţi perseverentţ, iar rezultatele nu v-or astepta să vină!

   E imbucurator să vezi cum numărul asociaţiilor obşteşti cu statut non-guvernamental, non-profit, înregistrate de către Ministerul Justitiei creste in fiecare an. Aceasta înseamnă că este multă lume încă în ţara noastră, căreia îi pasă de problemele comunităţii în care trăieşte şi care caută soluţiile acestor probleme.  Este însă, foarte trist când ne întâlnim cu alţi colegi dezamăgiţi, în cautarea de careva finanţâri macar cât de mici, pentru a realiza lucruri pe care Statul nu le poate asigura. Este destul de greu sa rămâi pe poziţii de căutare de fonduri, sa depui eforturi considerabile, să muncesti voluntar, fără să ai posibilitate să angajezi consultanţi şi, în final, să suporţi vestea unui nou refuz.

Dar, ne conducem de fraza Biblica:

“Bateţi şi vi se va deschide!”, cine intreabă - i se va raspunde şi cine caută, va gasi!

 

 

La început

 

Up Proiecte 2006 Proiecte 2005 Proiecte 2004 Proiecte 2003 Istorii de succes Foto album
Send mail to webmaster@ngorural.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 NGO Rural and Social Initiative . Last modified: 10-Mar-2007. Visits:Hit Counter